MATLÁKOVÁ, Jana. Mangan a jeho sloučeniny [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14939. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Ivana Pilátová.

Uložit do Citace PRO