MIKYSKA, Kryštof. Rodinný dům se zubní ordinací [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14943. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Karel Čupr.
Uložit do Citace PRO