MUŠKÁT, Petr. Analýza efektivnosti provozu nízkoenergetických budov [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14944. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Koloman Ivanička.
Uložit do Citace PRO