HOPFINGEROVÁ, Marie. Bezbariérový rodinný dům v Pustiměři [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14949. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jana Krupicová.
Uložit do Citace PRO