ŠKRABAL, Jiří. Napřímení silnice II/432 na úseku Roštín - Těšánky [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14951. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Michal Kosňovský.
Uložit do Citace PRO