TOŠER, Pavel. Zkoumání teplotních změn vlastností olověného akumulátoru v režimu hybridních vozidel [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14955. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Petr Bača.
Uložit do Citace PRO