LORKO, Matej. Návrh implementačního modelu IS a marketingové prezentace jeho outsourcingu [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14967. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Vladimír Bartošek.
Uložit do Citace PRO