NEPOR, František. Numerické modelování speciálního zdroje světla s LED [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14978. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Miloslav Steinbauer.
Uložit do Citace PRO