PÍSKATÁ, Petra. Problematika stanovení pojistné částky a pojistného v majetkovém pojištění [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14987. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Tomáš Hanák.
Uložit do Citace PRO