ZACH, Roman. Analogový indikátor pro průmyslovou automatizaci [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1499. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Zdeněk Bradáč.
Uložit do Citace PRO