PAWLAS, Andrzej. Precizní regulovatelný zdroj [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14997. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Jaroslav Kadlec.

Uložit do Citace PRO