POSPÍŠILOVÁ, Pavla. Praktická aplikace daňové soustavy Belgie a ČR [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15003. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Michal Polák.
Uložit do Citace PRO