CHLAD, Petr. Vizualizace manuálního ovládání modelu manipulátoru [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15014. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Radek Štohl.

Uložit do Citace PRO