FELDBABELOVÁ, Irina. Finanční hodnocení podniku a návrhy na zlepšení [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15024. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Luňáček.

Uložit do Citace PRO