ŘIČÁNEK, Michal. Klasifikace a využití jazyků, gramatik a automatů [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15025. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Martina Bobalová.
Uložit do Citace PRO