GALČÁKOVÁ, Alena. Hmotnostní a energetická bilance prádelny budoucnosti [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15030. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Petr Bobák.
Uložit do Citace PRO