HORÁKOVÁ, Eva. Zpracování dat pro účely experimentální identifikace systémů [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15032. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Vítězslav Máša.

Uložit do Citace PRO