MILOTA, Martin. Měření frekvence [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15036. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Miloslav Čejka.
Uložit do Citace PRO