NEKULA, Vít. Řídící a ovládací systém pro briketovací lis [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15038. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Jan Pásek.
Uložit do Citace PRO