ZEMÁNEK, Tomáš. Aplikace matematických softwarů při řešení úloh kinematiky a dynamiky [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15041. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Karel Pellant.
Uložit do Citace PRO