JURÍK, Martin. Podnikatelský plán pro založení nového podniku [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15044. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Josef Veselý.
Uložit do Citace PRO