KEJKLÍŘOVÁ, Lucie. Návrh rozvoje marketingových aktivit společnosti Lumo Natur s.r.o [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15046. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jiří Koleňák.

Uložit do Citace PRO