HRUBÝ, Jaroslav. Deformačně napěťová analýza rázem zatížené přední části automobilu [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15052. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jan Vrbka.
Uložit do Citace PRO