LUKEŠ, Jan. Zásah složek integrovaného záchranného systému při dopravní nehodě s výskytem zdroje ionizujícího záření [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15055. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Pavel Žilka.

Uložit do Citace PRO