TOMČÁKOVÁ, Anna. Měření teplotních profilů BGA pouzder u pájení přetavením [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15063. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Jiří Starý.

Uložit do Citace PRO