VESELÝ, Jiří. Návrh optimálního investičního portfolia rodiny [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15065. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Stanislav Škapa.
Uložit do Citace PRO