MATĚJKA, Milan. Pozorování izolantů v ESEM [online]. Brno, 2008 [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15070. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Josef Jirák.

Uložit do Citace PRO