MATĚJKA, Milan. Pozorování izolantů v ESEM [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15070. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Josef Jirák.
Uložit do Citace PRO