RUHÁSOVÁ, Aranka. Ochrana obyvatelstva v městě Ústí nad Orlicí před povodněmi [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15073. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Josef Nykodým.

Uložit do Citace PRO