ZDRAŽILOVÁ, Lucie. Příprava pedagogických pracovníků v oblasti ochrany obyvatelstva [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15075. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Antonín Kremlička.
Uložit do Citace PRO