KŘENEK, Lukáš. Význam cizích jazyků pro přijetí na pracovní pozici [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15082. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Pokorný.
Uložit do Citace PRO