ZITTERBART, Erik. Využití prostředků umělé inteligence při řízení rizik [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15086. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Petr Dostál.
Uložit do Citace PRO