ZEMAN, Petr. Možnosti využití dat digitálního tachografu pro práci znalců [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15119. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Josef Libertín.

Uložit do Citace PRO