SEDLÁŘ, Martin. Systém pro rozpoznávání 2D čárových kódů [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15123. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Petyovský.

Uložit do Citace PRO