HRNČÍŘ, Zdeněk. Optimální aplikace kaskádního zapojení tepelných čerpadeL [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15126. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jan Gregor.
Uložit do Citace PRO