JADRNÝ, Jan. Výpočtový model vyvažovací jednotky řadového pětiválcového motoru v multi-body systému [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15133. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Radim Dundálek.
Uložit do Citace PRO