NEKVAPIL, Jan. Řízení trojfázového asynchronního motoru [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15134. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Bohumil Klíma.
Uložit do Citace PRO