TYLŠ, Ladislav. Získávání dat z kamer [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1514. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Miloslav Richter.
Uložit do Citace PRO