ŠPAČEK, Marek. Propojení PC a PLC pomocí Ethernet Powerlink [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15145. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Malounek.

Uložit do Citace PRO