NEČAS, Martin. Design tepelného čerpadla [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15152. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Ladislav Křenek.
Uložit do Citace PRO