BUKVALD, Jiří. Design přístroje pro vyšetření zraku [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15153. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce David Karásek.
Uložit do Citace PRO