VÁVROVÁ, Anna. Design elektrické aromalampy [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15157. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Jan Rajlich.

Uložit do Citace PRO