VÁLKA, Petr. Výhled v progresivních metodách plošného tváření [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15177. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jindřich Špaček.
Uložit do Citace PRO