HOPFINGEROVÁ, Ivana. Design jednotného vizuálního stylu výrobce traktorů [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15178. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Jan Rajlich.
Uložit do Citace PRO