SEKÉR, Roman. Vyjadřování nejistot při kalibraci měřidel [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15184. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Jiří Pernikář.
Uložit do Citace PRO