MILER, Vladimír. Defektace v systému řízení jakosti při opravách vojenské techniky [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15201. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jiří Pernikář.
Uložit do Citace PRO