KUBÍČEK, Jan. Moderní metody mokrého čištění spalin [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15204. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Radek Dvořák.
Uložit do Citace PRO