PŘÍBORSKÝ, Vladimír. Hnací ústrojí čtyřválcového leteckého motoru [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15205. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Václav Píštěk.
Uložit do Citace PRO