POKORNÝ, Aleš. Analýza fluktuací a šumů v atmosférických optických spojích [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15211. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Lucie Hudcová.
Uložit do Citace PRO