MAN, Ondřej. Aplikace metody difrakce zpětně odražených elektronů v materiálovém inženýrství [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1522. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Jiří Švejcar.
Uložit do Citace PRO