DIBLÍKOVÁ, Michaela. Aplikace systému InTouch pro ovládání portálového jeřábu [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15223. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Jan Pásek.

Uložit do Citace PRO